Wens je met je bedrijf Homaar te steunen?

Onze werking is maar voor 50% gesubsidieerd. Voor het overige bedrag werken we met een diverse financiering, gesteund door de community. We zijn hierbij op zoek naar structurele partners.

Homaar werkt samen met bedrijven die het mentaal welzijn onder de aandacht willen brengen, dit binnen een unieke en innovatieve methodiek. Homaar werd dan ook als radicale vernieuwer geslecteerd in 2022.

Ook als bedrijf kan je de doelstellingen van Homaar ondersteunen om laagdrempelig, snel en toegankelijke zorg te voorzien voor jongeren die emotioneel vastlopen


Mobirise

We bespreken graag wat we voor elkaar en uw personeel kunnen betekenen.
Uw logo kan vermeld worden op onze website en andere communicatie.


We voorzien informatief materiaal voor het personeel van uw bedrijf, om hen op de hoogte te brengen waarom uw bedrijf Homaar steunt en waar de kinderen van het personeel terecht kunnen als het emotioneel even wat moeilijker loopt.


Je kan je gift overmaken op het rekeningnummer van Villa Omaar vzw: BE15 0689 4736 0530. 

Website was designed with Mobirise