Een gift of legaat voor Homaar?

Met deze steun kunnen we de uitbouw van extra groeiplekken ondersteunen en dus meer groeikansen voor jongeren creëren!

FISCAAL AFTREKBARE GIFT

Dankzij een nieuwe projectrekening bij de KBS kunnen we jouw giften opnieuw fiscaal aftrekbaar maken!

De giften kunnen gestort worden
op rekening BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
van de Koning Boudewijnstichting.
Met de gestructureerde vermelding 623/3757/80032
OF rechtsreeks via onderstaande link

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Mobirise

Steun onze werking met nalatenschap

Met een legaat kunt u na overlijden belastingvrij schenken aan een goed doel. Denkt u erover om Homaar op te nemen in uw testament en uw idealen op deze manier verder te laten leven? 
Dit werkt op dezelfde manier als het nalaten aan familieleden of andere personen die dichtbij u staan en verloopt via de notaris.
Ongeacht hoe groot of klein jouw gift, betekent dit voor Homaar een enorme steun!

Wenst u meer informatie? Neem contact op met Marieke Degryse via telefoon 0470 561 002 of via email: marieke@homaar.be

The page was created with Mobirise